23 Outubro 2023

Informe de entregas e prezos do leite en Galicia e España en xullo de 2023

Rexístrase un aumento da produción en Galicia (4,04% respecto ao mesmo mes de 2022), sendo un crecemento maior que o que se produce en España (1,37% respecto de 2022). No canto do prezo, situouse en 51,30c/L en Galicia, un descenso de 0,40 céntimos respecto ao mes de xuño.

  • Galicia continúa liderando as entregas de leite no mes de xullo de 2023 con 259.670 t, representando un 42,29 % das entregas españolas (614.005 t). En Galicia as entregas aumentan con respecto ao mesmo mes do ano pasado en 10.085 toneladas (4,04%), mentres que no resto de comunidades se reduciron con respecto ao mes de xullo de 2022 en 1.800 toneladas (-0,51%); aumentando a produción nacional, en 8.285 toneladas (1,37%) respecto do mesmo mes do ano anterior.
  • Ao analizar o período xaneiro – xullo 2023 fronte a xaneiro – xullo 2022, no conxunto de España as entregas redúcense en  6.066  t (-0,14%). Mentres se produce nas explotacións galegas un aumento das entregas (11.954 t; 0,68%), ao tempo que as principais comunidades produtoras reducen as súas entregas (Asturias -2,23%; Andalucía -0,81%; Cantabria -1,57%; Castela e León -0,64%), coa excepción de Cataluña (2.904 t, 0,65%).
  • As calidades do leite en España vénse reducidas respecto ao mes pasado, tanto en graxa (3,62% vs. 3,66%) como en proteína (3,29% vs. 3,30%). Respecto ao mesmo mes do ano anterior a graxa mantense igual (3,62%) e a proteína aumenta nun 1,86% (de 3,23% no 2022 a 3,29% no 2023). En Galicia a graxa redúcese (3,72% vs. 3,75%) respecto do mes anterior (xuño de 2023) e a proteína mantense (3,31%). En canto ao diferencial de Galicia co resto de comunidades na graxa é máis amplo (3,72% vs. 3,55%) que na proteína (3,31% vs. 3,27%), sendo superior o de Galicia.
  • O prezo medio pagado polo leite en Galicia, en xullo de 2023, situouse en 51,30 c/L, un descenso de 0,40 céntimos respecto do mes anterior, mentres que en España a reducción de prezo respecto de xuño de 2023 é de 0,40 céntimos (-0,75%), ata 53,00 c/L. Respecto ao mes de xullo de 2022 o prezo medio pagado aos produtores en Galicia subiu un 14,77% (+6,60 c/L), mentres que en España o fixo nun 14,47% (+6,70 c/L). A diferenza entre o prezo medio pagado en España e Galicia é 1,70 c/L superior en España. Se se compara o prezo medio de Galicia (51,30 c/L) co medio ponderado do resto de comunidades autónomas (54,1 c/L) a diferencia é de 2,8 c/L.
  • A estandarización do leite en España (4,0% de graxa e 3,3% de proteína) amosa un diferencial de prezos máis grande en Galicia e o resto de comunidades autónomas que o que se observa unicamente co prezo real. A media estatal estandarizada é de 55,64 c/L, que aumenta ata 57,50 c/L se non se ten en conta a producción de Galicia, onde se sitúa o prezo en 53,09 c/L.
  • Os prezos de xullo expresados en c/kg (49,81 c/kg en Galicia e en 51,46 c/kg en España) 14,30% e un 18,08% superiores, respectivamente ao prezo medio ponderado da UE-27 (todo sen estandarizar), que se situou en 43,58 c/kg (-1,76% respecto a xuño e -14,68% respecto a xullo de 2022).
  • As entregas de leite ecolóxico ascenderon no mes de xullo a 3.391 toneladas (0,55% das entregas totais), cun prezo medio de 63,5 c/L. Destas, 1.812 toneladas foron de produtores galegos (53,44% sobre o total das entregas de leite ecolóxico a nivel nacional), representando o 0,70% das entregas totais de Galicia. O prezo medio pagado en Galicia situouse en 62,5 c/L.

Newsletter

A través da nosa newsletter manterémolo informado das novas publicacións e eventos.