6 Abril 2021

Informe de entregas e prezos do leite en Galicia e España en febreiro de 2021

Nos dous primeiros meses do ano 2021, as entregas de leite á industria diminuíron en España en 7.366 t (-0,61%), mentres que aumentaron en Galicia en 7.512 t (1,62%). O prezo medio pagado polo leite en Galicia situouse en 32,7 c/L, mentres que en España foi de 33,8 c/L.


8 Marzo 2021

Informe de entregas e prezos do leite en Galicia e España en xaneiro de 2021

O prezo medio pagado polo leite en Galicia, en xaneiro de 2021, situouse en 33,0 c/L fronte aos 34,0 c/L no conxunto de España. No que atinxe ás entregas, Galicia lidéraas a nivel nacional, con 243.951 t, un 39,8% das entregas en España no mes de xaneiro (613.586 t).


4 Febreiro 2021

Informe de entregas e prezos do leite en Galicia e España en decembro de 2020

As entregas de leite no ano 2020 medraron no conxunto de España en 152.188 ton, o que supón un incremento do 2,12% respecto ao ano 2019. Nese ano Galicia liderou unha vez máis as entregas cun crecemento do 3,57% (+99.514 ton). No canto do prezo medio pagado aos produtores no ano 2020, este aumentou de forma máis notable en Galicia (+2,22%, +0,70 c/L) que en España (1,32% +0,43 c/L) respecto aos prezos medios rexistrados no ano 2019.


4 Xaneiro 2021

Informe de entregas e prezos do leite en Galicia e España en novembro de 2020

Galicia lidera as entregas de leite en España no mes de novembro con 231.196 t (40,7% do total nacional). O aumento de entregas en España no período xaneiro-novembro 2020 fronte a xaneiro-novembro 2019, foi de 132.264 t (+2,01%), representando Galicia o 70,5% dese incremento (93.225 t). No que se refire ao prezo, en novembro de 2020 en Galicia situouse en 32,9 c/L (+0,61% en relación ao mes anterior).


6 Decembro 2020

Informe de entregas e prezos do leite en Galicia e España en outubro de 2020

Galicia lidera as entregas de leite en España no mes de outubro con 236.936 t, representando xa o 40,0% das entregas españolas. No que se refire ao prezo medio pagado polo leite en Galicia en outubro de 2020, este situouse en 32,7 c/L, cun incremento de 0,7 c/L (2,19%) en relación ao mes anterior, mentres que en España aumentou en 0,8 c/L (2,43%), situándose en 33,7 c/L.


Newsletter

A través da nosa newsletter manterémolo informado das novas publicacións e eventos.