12 Xullo 2023

Informe de entregas e prezos do leite en Galicia e España en marzo de 2023

O prezo medio pagado polo leite en Galicia situouse en 58,5 c/L, unha subida dun 54,35% (20,6 c/L) respecto a marzo de 2022, mentres que en España fíxoo un 55,35% (+21,2 c/L). No que atinxe ás entregas, seguen a ser menores que nos primeiros meses de 2022, aínda que co paso dos mesmes se vai reducindo a diferencia co acumulado do ano anterior.

  • Galicia lidera as entregas de leite en España no mes de marzo con 260.842 t, representando un 40,38% das entregas españolas (645.907 t). En Galicia as entregas aumentan con respecto ao mesmo mes do ano pasado en 2.545 toneladas (0,99%), mentres que no resto de comunidades diminúen en 4.806 toneladas (-1,23%), caendo a produción nacional 2.261 t (-0,35%).
  • Analizando o período xaneiro-marzo 2023 fronte a xaneiro-marzo 2022, no conxunto de España as entregas redúcense en 25.953 t (-1,40%). Esta redución é maior que a que se produce nas entregas das explotacións galegas (-4.318 t, -0,58%), da mesma forma que o resto de comunidades grandes produtoras rexistran baixadas (Cataluña -0,35%; Andalucía -2,70%; Asturias -2,74%; Cantabria -2,58%; Castelo e León -1,45%).
  • As calidades do leite en España baixan con respecto ao mes pasado, tanto a graxa (3,91 vs. 3,85%) como a proteína (3,43 vs. 3,39%), pero os valores de ambos os dous indicadores de calidade son superiores respecto dos valores rexistrados en marzo de 2022: 3,85 vs.3,81 % na graxa e 3,39 vs. 3,33% na proteína. O diferencial de Galicia co resto de comunidades no valor da graxa continúa a ser amplo na graxa (3,96 vs. 3,78%) e amplíase na proteína (3,41 vs. 3,38%).
  • O prezo medio pagado polo leite en Galicia, en marzo de 2023, situouse en 58,50 c/L, un descenso de 1,10 c/L (-0,68%) en relación do mes anterior, mentres que en España redúcese en 0,40 c/L (-1,33%), ata os 59,5 c/L. Respecto ao mesmo mes do ano pasado, o prezo medio pagado aos produtores subiu en Galicia un 54,35% (+20,60 c/L), mentres que en España fíxoo un 55,35% (+21,20c/L). A diferenza entre o prezo medio pagado no Estado e en Galicia é de 1,0 c/L, cifra que aumenta a 1,7 c/L comparando o prezo medio ponderado do resto de comunidades autónomas (60,2 c/L) co pagado en Galicia.
  • A estandarización do leite en España (4,0% de graxa e 3,3% de proteína) continúa amosando un diferencial de prezos máis grande entre Galicia e o resto de comunidades autónomas que o que se observa unicamente co prezo real. A media estatal estandarizada é de 59,74 c/L, que aumenta ata 60,2 c/L se non se ten en conta a produción de Galicia , onde se sitúa o prezo en 58,29 c/L.
  • Os prezos de marzo expresados en c/kg (56,80 en Galicia e 57,77 en España) son un 12,98% e un 14,92% superiores, respectivamente, ao prezo medio ponderado da UE-27 (todos sen estandarizar), que se situou en 50,27 c/kg (-5,76% respecto a febreiro e +14.46% respecto de marzo de 2022).
  • As entregas de leite ecolóxico en España ascenderon no mes de marzo a 3.643 t (0,56% das entregas totais), cun prezo medio de 66,3 c/L. Destas, 1.776 t foron de produtores galegos (48,75% sobre o total nacional), representando o 0,68% das entregas totais de Galicia. O prezo medio pagado en Galicia situouse en 62,2 c/L.

Newsletter

A través da nosa newsletter manterémolo informado das novas publicacións e eventos.