4 Febreiro 2022

Informe de entregas e prezos do leite en Galicia e España en decembro de 2021

As entregas de leite no ano 2021 medraron no conxunto de España en 81.671 t, o que supón un incremento do 1,11% respecto ao ano 2020. Nese ano Galicia liderou unha vez máis as entregas (40,3%), cun crecemento do 3,44% (+99.396 t). No canto do prezo, en Galicia situouse en 35,6 c/L en decembro de 2021, un 8,21% superior ao do mesmo mes de 2020.

  • Galicia lidera as entregas de leite en España no mes de decembro con 249.701 t, representando un 40,77% das entregas nacionais (612.518 t). En comparación a decembro de 2020, as entregas continúan medrando en Galicia, +8.035 t (+3,32%), e en España, +2.604 t (+0,43%), aínda que a nivel nacional o aumento é inferior debido á caída da produción no resto de comunidades autónomas, -5.432 t (-1,48%).
  • As entregas no ano 2021 medraron no conxunto de España en 81.671 t, o que supón un incremento do 1,11% respecto ao ano 2020. Ao igual que nos cinco anos anteriores, en Galicia seguen aumentando as entregas a un ritmo superior que a media nacional (+3,44%, +99.396 t), superando o 40% da produción española. Nas outras catro comunidades españolas cunha maior produción, produciuse un lixeiro incremento en Castela e León (+0,51%, +4.721 t) e descensos menores ao 1% en Cataluña (-0,79%, -5.996 t), Andalucía (-0,82%, -4.758 t) e Asturias (-0,47%, -2.689 t).
  • As calidades do leite en España rexistran lixeiros descensos tanto na graxa (3,92 vs. 3,91%) como na proteína (3,41 vs. 3,38%) respecto a novembro. Porén, a variación anual con respecto ao 2020 é positiva, aumentando a % de graxa (3,72 vs. 3,76%) e de proteína (3,30 vs. 3,32%).
  • O prezo medio pagado polo leite en Galicia, en decembro de 2021, situouse en 35,6 c/L, un incremento de 0,6 c/L (1,71%) en relación ao mes anterior, mentres que en España aumentou 0,2 c/L (0,55%), ata os 36,4 c/L. Respecto ao mesmo mes do ano pasado, o prezo medio pagado aos produtores subiu en Galicia un 8,21% (+2,7 c/L), mentres que en España fíxoo un 7,37% (+2,5 c/L). A diferenza entre o prezo medio pagado no Estado e en Galicia é de 0,8 c/L, cifra que ascendería a 1,3 c/L comparando o pagado en Galicia co prezo medio ponderado do resto de comunidades autónomas (36,9 c/L).
  • A estandarización do leite en España (4,0% de graxa e 3,3% de proteína) continúa amosando un diferencial de prezos máis grande entre Galicia e o resto de comunidades autónomas que o que se observa unicamente co prezo real. A media estatal estandarizada é de 36,5 c/L, que aumenta ata 37,3 c/L se non se ten en conta a produción de Galicia, onde se sitúa o prezo en 35,5 c/L.
  • Os prezos de decembro expresados en c/kg (35,34 en España e 34,56 en Galicia) son un 13,17% e un 15,08% inferiores, respectivamente, ao prezo medio ponderado da UE-27 (todos sen estandarizar), que se situou en 40,70 c/kg (+1,70% respecto a novembro e +15,00% respecto a decembro de 2020).
  • As entregas de leite ecolóxico en España ascenderon no mes de decembro a 4.027 t (0,66% do total de entregas totais), cun prezo medio de 48,0 c/L. Destas, 1.985 t foron de produtores galegos (49,3% sobre o total nacional), representando o 0,79% das entregas totais de Galicia. O prezo medio pagado en Galicia situouse en 46,6 c/L. En xaneiro o diferencial de prezos entre o leite convencional e ecolóxico galego era dun +44,8%, baixando en decembro ao +27,7%.

Newsletter

A través da nosa newsletter manterémolo informado das novas publicacións e eventos.