11 Xuño 2024

Informe de entregas e prezos do leite en Galicia e España en abril de 2024

Tras sete meses nun contexto de estabilidade de prezos en España e Galicia, neste mes de abril rexistrouse unha significativa baixada no prezo medio pagado polo leite aos produtores en España e Galicia (2,7 c/L e 2,3 c/L respectivamente).

 • Continúa o contexto de aumento de produción tanto a nivel estatal (+1,29%) como a nivel Galego (+2,62%) respecto ao mesmo período do ano anterior (xaneiro-abril). Ao tempo, Galicia é a comunidade que máis incrementou a súa produción neste período xa que, das 31.807t que aumenta o conxunto do estado, 17.784t de leite son galegas, cantidade moi superior ao resto das comunidades (Castela e León: +2.082, Cataluña: +4.815t, Andalucía: +2.611).
 • Tras sete meses nun contexto de estabilidade de prezos en España (uns 51c/L) e Galicia (uns 49c/L), neste mes de abril rexistrouse unha significativa baixada no prezo medio pagado polo leite aos produtores.
 • O prezo medio pagado polo leite en Galicia en abril de 2024 situouse en 46,3 c/L, que supón unha baixada respecto dos 49 c/L do mes anterior de 2,7 c/L (-5,51%).
 • No conxunto de España o prezo medio pagado polo leite foi de 48.8 c/L, que supón unha baixada respecto dos 51,1 c/L do mes anterior de 2,3 c/L (-4,5%).
 • A diferenza entre o prezo medio pagado no Estado e en Galicia é de 2,5 c/L, que alcanza unha diferenza de 2,61 c/L se comparamos o pagado en Galicia co prezo medio ponderado do resto de comunidades autónomas  (48,9 c/L, excluíndo a Galicia).
 • Se comparamos os prezos do leite co mesmo mes do ano anterior rexístranse fortes baixadas tanto a nivel estatal como a nivel galego. O prezo en Galicia en abril de 2023 situábase en 53,30 c/L, un 13,13% superior. O prezo en España en abril de 2023 situábase en 56 c/L, un 12,86% superior.
 • A estandarización do leite en España (4,0% de graxa e 3,3% de proteína) continúa amosando un diferencial de prezos máis grande entre Galicia e o resto de comunidades autónomas que o que se observa unicamente co prezo real. A media estatal estandarizada é de 50,13 c/L, que aumenta ata 52,3 c/L se non se ten en conta a produción de Galicia, onde se sitúa o prezo en 46,95 c/L.
 • Os prezos de abril expresados en c/kg son 47,38 c/kg en España e 44,95 c/kg en Galicia, unidades necesarias para poder comparalos co prezo medio da UE-27, que se situou nos 46,09 c/Kg e apenas varía con respecto do mes anterior (46,38 c/kg).
 • Dende xaneiro de 2023 os prezos medios en España e Galicia foron superiores ao prezo medio da UE-27. Neste mes de abril, tras a significativa baixada dos prezos en España e Galicia, o prezo medio da UE-27 superou o prezo medio de Galicia (1,14 c/Kg superior) e reduciu a súa distancia co prezo medio Español que se sitúa 1,29 c/Kg por riba do europeo.
 • As calidades do leite non sofren unha variación significativa con respecto ao mes  pasado, no conxunto de España a graxa situouse no 3,74% e a proteína no 3,37%. no caso de Galicia a graxa situouse no 3,83% e a proteína no 3,39%.
 • As entregas de leite ecolóxico en España ascenderon no mes de abril a 3.672 t, destas, 1.912 t foron de produtores galegos (52%). O Leite ecolóxico so representa un 0,57% da produción nacional e un 0,73% da produción galega.
 • Ao igual que pasa coa produción en convencional, tamén se rexistra unha baixada do prezo medio do leite ecolóxico con respecto do mes anterior. No contexto Español o prezo medio do leite ecolóxico sitiouse en 61,4 c/L diminuíndo 1,8 c/L (-2,85%), mentres que en Galicia se situou en 60,1 c/L polo que a baixada foi maior que no conxunto do estado: 2,1 c/L (-3,44%).

Newsletter

A través da nosa newsletter manterémolo informado das novas publicacións e eventos.