Documento nº 11

O futuro do sector lácteo galego: A necesidade de proxectos industriais que garantan a recollida do leite

Desde a Asociación Galega TERRA e LEITE estamos convencidos de que hai tres eixes que serán fundamentais para o futuro do sector lácteo en Galicia:

  1. Os gandeiros teñen que esforzarse na redución de custos e en produciren leite con terra.
  2. Precisamos grandes proxectos industriais, propios ou de fora, para transformar leite que poida viaxar.
  3. A Interprofesional, incluíndo toda a cadea de valor coa distribución, é mais necesaria agora ca nunca.

Neste documento ímonos centrar principalmente no punto 2 “A NECESIDADE DE GRANDES PROXECTOS INDUSTRIAIS”

Nun dos traballos publicados na web de Terra e Leite titulado “Sector lácteo galego: algo sobre sindicatos e cooperativas, un pouco máis sobre a industria láctea”, dicíamos que aproximadamente un 28% do leite que se produce en Galicia é comprado por empresas ou cooperativas non transformadoras, é dicir, empresas que compran leite que despois revenden a distintas industrias situadas, principalmente, en territorio español.

Desde a Asociación Galega Terra e Leite, consideramos que a liberalización do mercado a partir do 31 de marzo de 2015 –fin do réxime de cotas-, vai orixinar importantes incrementos de produción nos principais países produtores da UE, nos que a industria xa está adaptando as súas estruturas de transformación para darlle saída ao leite cara ao mercado mundial, con produtos lácteos cun amplo período de conservación, como son o leite en po e o queixo.

Á vista do que está acontecendo noutros países produtores da UE, parece necesario que tanto en Galicia como en España, se comecen a tomar decisións que contribúan a mellorar a posición competitiva do noso sector leiteiro, do contrario, a nosa falta de previsión na conquista dos mercados internacionais, impediranos aproveitar as novas oportunidades que o sector lácteo ofrecerá a nivel global, ao tempo que non se poderá garantir a recollida de leite nun país cuxo consumo, aínda que moi superior á súa produción, está estabilizado.

A problemática española agrávase aínda máis no caso de Galicia, onde as características do seu sector agrario fan que o sector lácteo sexa un sector estratéxico, moi especializado e eficiente na produción e que nos tres primeiros meses da campaña 2014-2015 (abril a xuño), incrementou a súa produción un 7,82% sobre os mesmos meses da campaña anterior[1].

Este incremento de produción, ante a falta de investimentos estratéxicos da industria, contribuirá previsiblemente a aumentar a porcentaxe de leite comprado por empresas non transformadoras, que pode pasar do 28% actual ao 36 % en 2015, coa conseguinte diminución de prezos e cun alto risco de que quede leite sen recoller en períodos críticos.

No informe da reunión do Observatorio Europeo do Sector Lácteo (MMO), celebrada o pasado día 24 de xullo, inclúese unha presentación do departamento de economía da CNIEL (Interprofesional Francesa) que analiza os investimentos na industria láctea en Europa nos últimos anos, que compre analizar.

Neste informe sinálase que desde o ano 2012 e ata xuño de 2014, os investimentos en industrias lácteas en Europa supuxeron un total de 5.500 millóns de € en 190 proxectos de investimento no que participaron 120 empresas.

Pero non soamente as empresas da UE están investindo en Europa, senón tamén empresas chinesas e de Nova Zelandia, o que amosa a importancia da UE para abastecer de leite ao mundo. A maioría deses novos proxectos están dirixidos cara á área de produción de leite en po (48,5%) e de queixos (18,4%).

Os países con maiores investimentos son Francia (19,71%), Alemaña (18,44%), Holanda (15,73%) e Irlanda (10,49%).

No caso de España, os investimentos realizados nese mesmo período, non superan o 3,5% do total, e o que é máis grave, ningún deses investimentos importantes se fixeron en Galicia, cando esta rexión, de acordo coas estatísticas de produción de leite de EUROSTAT 2012, ten unha produción anual de 2,5 millóns de toneladas de leite e é a única rexión española que está entre as 10 rexións da UE con maior produción anual de leite.

No mesmo informe de MMO recóllese que “O sector lácteo europeo converteuse en atractivo para os investidores chineses nos últimos anos”:

  • A chinesa Synutra investiu 90 dos 100 millóns de € nun proxecto conxunto coa francesa Sodiaal para construíren dúas plantas de secado de leite en Carhaix (Francia).
  • A chinesa Biostime investiu 20 dos 50 millóns de € nun proxecto conxunto coa Cooperativa francesa IsignySteMère.
  • A chinesa Ausnutria comprou o 51% da holandesa Hyproca. En 2013 anunciaron un investimento de 67 millóns de € para ampliar a capacidade de secado de leite.
  • En 2013 a chinesa Beingmate estableceu unha alianza cos irlandeses de Kerry Group para desenvolver unha planta de leite para bebés en Irlanda.
  • O grupo xaponés Morinaga adquiriu o 100% da alemaña Milei e, anunciou un programa de investimentos de 150 millóns de € en 7 anos para aumentar a capacidade de produción de proteínas de soro de leite.
  • O grupo neocelandés Fonterra estableceu varias alianzas con procesadores europeos para traballar con soro de leite.

Como xa se indicou, Galicia está entre las 10 rexións europeas con maior produción e por iso resulta imprescindible “planificar” o futuro do sector lácteo galego en clave mundial se pretendemos seguir crecendo en produción nun mercado sen cotas. Non podemos pensar que os problemas do sector lácteo galego se van resolver simplemente “lexislando”, en moitos casos, establecendo normas que incumpre toda a cadea láctea.

Recentemente, no suplemento de negocios do diario El País, do domingo 3 de agosto, Francisco Rodríguez, presidente de Reny Picot, a empresa láctea máis internacional de noso país, sinalou que está firmemente convencido de que ante a próxima liberalización da produción láctea na UE, Galicia será a gran rexión produtora de leite de España e clama por unha “Galicia verde” coa mirada posta nos mercados internacionais en forma de produtos transformados e, moi especialmente, en leite en po.

Desde a Asociación Galega Terra e Leite, consideramos benvidas iniciativas deste tipo, pero botamos en falta alianzas estratéxicas con grupos importantes no sector alimentario con intereses nos países destinatarios dos produtos a elaborar co leite producido en Galicia, como se está facendo noutras rexións europeas grandes produtoras, como por exemplo na Bretaña, co caso da alianza entre a empresa chinesa Synutra e a francesa Sodiaal.

Creemos que non se pode esperar, os demais países levan anos preparando as súas estratexias, polo tanto é imprescindible que as administracións e os axentes do sector aposten decididamente por proxectos deste tipo para poder afrontar os grandes retos que o sector lácteo galego ten por diante.

Coa eliminación das cotas chegou o momento de apostar de verdade por un sector que é fundamental para manter unha Galicia verde, do contrario, “seguiremos chorando” para que se lle recolla o leite a uns gandeiros que se atopan entre os máis eficientes da UE.

O prezo é importante, pero garantir a recollida é fundamental. Galicia precisa de grandes proxectos industriais, e tódolos actores, (produtores, industria e administracións), teñen que pasar á acción co obxectivo de acadar unha posición competitiva no eido industrial, que estea en consonancia coa súa capacidade produtiva.

[1] Dato de elaboración propia a partir dos datos publicados mensualmente polo FEGA.


Traballo realizado por:

Newsletter

A través da nosa newsletter manterémolo informado das novas publicacións e eventos.