10 Decembro 2018

Informe de entregas e prezos do leite en Galicia e España en outubro 2018

En Galicia continúa a tendencia alcista das entregas de leite, aumentado estas en outubro de 2018 en relación ao mesmo mes do 2017 en 2.243 ton (+1,01%), mentres que no conxunto de España diminúen en 2.859 ton. No canto dos prezos, o prezo medio do leite en Galicia en outubro de 2018 aumentou en relación ao mes anterior, situándose nos 31,40 c/litro (+0,60 c/litro), pero é inferior ao de setembro de 2017 que era de 31,70 c/litro (-0,30 c/litro).

  • As entregas de leite en outubro en España diminuíron en relación a outubro de 2017 en 2.859 ton (-0,50%) debido á diminución das entregas en dez Comunidades Autónomas. Pola contra, en Galicia continúa a tendencia alcista aumentado as entregas en 2.243 ton (+1,01%).
  • Se analizamos as entregas no período xaneiro-outubro de 2018 fronte a xaneiro-outubro do 2017, Galicia segue liderando o aumento das entregas no que vai de ano con 73.496 ton, seguida moi de lonxe por Castela León (16.002 ton), segunda comunidade en aumento de entregas nese período. O aumento das entregas no conxunto de España nese período foi de 105.467 ton, representando Galicia o 69,52 % do total do aumento.
  • O prezo medio do leite en Galicia en outubro de 2018 aumentou en relación ao mes anterior, situándose nos 31,40 c/litro (+0,60 c/litro), pero é inferior ao de setembro de 2017 que era de 31,70 c/litro (-0,30 c/litro).
  • O prezo en Galicia continúa sendo dos máis baixos de España despois do de Cataluña (32,00 c/litro) situándose moi lonxe do acadado en Asturias (34,50 c/litro) ou no País Vasco (34,60 c/litro).
  • En España os prezos no mes de outubro continúan aumentando con respecto ao prezo do mes de setembro, pasando dos 31,70 c/litro a 32,50 c/litro, o que supón un incremento do 2,52%. No entanto, se o comparamos co prezo de outubro de 2017, este sufre unha redución do 0,91%.
  • Os prezos de outubro expresados en c/quilo (31,55 en España e 30,49 en Galicia) son un 12,14% e un 15,09% inferiores, respectivamente, ao prezo medio ponderado da UE-28 que no mes de outubro de 2018 situouse en 35,91 c/quilo, continuando a tendencia alcista iniciada no mes de xullo, incrementándose con respecto ao mes de setembro en un 3,10%.

Newsletter

A través da nosa newsletter manterémolo informado das novas publicacións e eventos.